Norema

RørosHetta – Litt utover det vanlige

Ventilasjon er viktig av to grunner. God luft på kjøkkenet i tillegg til at hetta er en viktig og iøynefallende del av kjøkkenet stil/design.

Norema leverer ventilatorer fra RørosHetta.